05.01.2015

Postup při prodeji vozidla

Podle klíčových změn od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích bude pravděpodobně v praxi prodej vozidla probíhat asi takto:

1) Kupující si zakoupí vozidlo v autobazaru, kde mu bude zároveň vystaven doklad o koupi vozidla a doklad o zaplacení.

2) Pokud se kupující nebude chtít déle zdržovat vyřízením dokumentů pro převod vozu, může si ho ihned odvézt (za předpokladu, že bude mít již sjednáno povinné ručení, a také že prodávajícímu neprodleně zašle plnou moc a doklad o evidenční kontrole na nového majitele).

3) Je také možnost, že se evidenční kontrola udělá hned v den koupě a také se zhotoví ověřená plná moc na nejbližším místě - převážně na poště nebo městském úřadu.

4) Následný převod na odboru dopravy zajistí už jen kupující a neprodleně zašle velký technický průkaz a osvědčení o registraci novému majiteli vozidla.


Evidenční kontrolu a převod na odboru dopravy hradí kupující.